#1 Ján Uriga – Transformace vzdělávání v organizacích

Úvodka

Aktuální doba ukazuje, že schopnost organizace rozvíjet a doručit lidem potřebné dovednosti je zásadní pro udržitelnost celé organizace. To je ale v přímém rozporu s častým názorem (navíc potvrzeným výzkumem),

že vzdělávání ve firmách často plní podružnou roli a nereflektuje potřeby organizace v čase.

Sešli jsme se proto s Ján Uriga, abychom probrali důvody potřeby transformace přístupu ke vzdělávání v organizacích. Řešíme, jak by měl vypadat efektivní způsob rozvoje dovedností, na co by se měl zaměřit a čeho se vyvarovat. V rozhovoru navádíme k rituálnímu pohřbení odpovědnosti HR za vzdělávání a vybízíme k hodnotovému přístupu v rozvoji dovedností. Pro pořádek ještě uveďme, že Ján Uriga získal Ph.D. na Ústavu experimentální psychologie SAV, kde se zabýval výzkumem a aplikací sociální inteligence a rozhodovacích procesů lídrů. Od roku 2010 se věnuje konzultačním projektům v oblasti strategického řízení změn, inovací, leadershipu a firemní kultury.

Tento díl vznikl jako součást programu diskusního fóra Play to win na téma strategického systému vzdělávání a učících se organizacích.