#5 doc. Ing. David Tuček, Ph.D. – Business proces management jako nástroj identifikace vzdělávacích potřeb

Podcast Universy

Business process management jako nástroj identifikace vzdělávacích potřeb. 😍

Business Process Management (BPM), neboli česky procesní řízení, si získal v posledních letech velkou pozornost. Logika za BPM, tedy identifikace a zmapování stávajících procesů v organizaci a jejich následné zvyšování výkonnosti a efektivnosti s ohledem na naplnění požadavků zákazníků, je zřejmá.

Ve světě narůstajícím v komplexnosti a složitosti (viz má předchozí věta), umění identifikace vysoké tvorby přidané hodnoty a zbavení se té nízké, není rozmarem, ale základní dovedností organizace v boji o své udržení.

A právě o BMP jsme si povídali v našem podcastu s doc. Ing. David Tuček, Ph.D., děkanem Fakulty Managementu a ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zajímal mě nejen aktuální vývoj v oblasti BPM, jak ji implementovat do organizace a jaká je budoucnost BPM, ale zároveň identifikace vzdělávacích potřeb pramenících právě z dobře popsané pracovní mapy.

Moje logika? Když vím, jaké jsou hlavní procesy v organizaci, dokáži lépe identifikovat dovednosti potřebné pro naplnění těchto procesů a jejich zlepšování. A Paretovo pravidlo ve vzdělávání je jedno z nejkrásnějších. Vždycky potřebujete jenom správnou páku. 🤩

Přeji příjemný poslech a těším se na vaši zpětnou vazbu.