PROČ UČÍCÍ SE ORGANIZACE?

Věříme, a daty se podpíráme, že bez celoživotního vzdělávání není dlouhodobě úspěšných a udržitelných firem. Zajišťujeme proto firmám modernizaci jejich firemního modelu do úrovně učících se organizací skrze vytváření a implementaci designu systému strategického vzdělávání.

Od roku 1955 do roku 2016 se v žebříčku Fortune 500, tedy žebříčku 500 nejhodnotnějších firem Ameriky, udrželo pouze 12 % firem. Zbylých 88 % firem upadlo v zapomnění, zkrachovaly nebo byly odkoupeny.

Součástí tohoto problému je také doposud snižující se průměrná životnost firem, která se mezi roky 1964 a 2026 rapidně snížila z 33 na 18 let. V roce 2026 by měla průměrná životnost klesnout na pouhých 12 let.

SVĚTOVÉ PROBLÉMY V HR

Jaké jsou světové problémy NEučících se organizací?

0%

49 - 51 % pracovního časového fondu je alokováno do aktivit, které by mohly být automatizovaný dle studie McKinsey.

0%

Na 70 % zaměstnanců uvedlo, že nemají potřebné znalosti pro vykonávání jejich práce podle studie Gartner.

0%

Až 75 % z 1 500 manažerů bylo nespokojeno s jejich firemními vzdělávacími aktivitami podle studie Harvard Business Review.

0%

42 % mileniálů udává vzdělávání jako nejdůležitější benefit při rozhodování o volbě zaměstnavatele dle studie Udemy.

0%

Až 60 % manažerů bojuje s udržením aktuálních znalostí svých zaměstnanců ve světle rychlých technologických inovací dle studie IBM.

0%

70 % řídících manažerů udává plánování budoucích dovedností zaměstnanců jako leadership priority dle studie World Economic Forum.

CÍLE & ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Organizace, které dokáží navázat své cíle na rozvoj zaměstnanců, dosahují podstatně vyšší výsledků.

Rostoucí profitabilita

Až o 218 % vyšší příjem na zaměstnance mají organizace nabízející komplexní vzdělávací programy podle Association for Talent Development (ATD). Podle jiné studie IBM pak kvalitní rozvoj zaměstnanců má dopad mezi 14 - 29 % na zvýšení profitu.

Zákaznická spokojenost

Až o 233 % vyšší zákaznické spokojenosti dosahují firmy, které mají dobře trénované a angažované zaměstnance podle studie Aberdeen. Oproti tomu, když nemohou využít svých silných stránek, necítí výzvu nebo si neužívají práci, je pravděpodobnější, že opustí svého současného zaměstnavatele.

Angažovaní zaměstnanci

Organizace se strategicky nastaveným systémem vzdělávání za účelem zvýšení dovedností a silných stránek svých zaměstnanců dosahují až o 23 % vyšší míry angažovanosti podle studie Gallup na počtu více než 1,8 mil. zaměstnanců.

Rostoucí míra inovací

Systematické zvyšování kvalifikace zaměstnanců povzbuzuje kreativitu. Aktuální znalosti a nové impulzy v myslích zaměstnanců pomáhají vzniknout novým a inovativním nápadům. Podle společnosti IBM, na 84 % zaměstnanců z vysoce výkonných firem dostává potřebný trénink.

VÝHODY UČÍCÍ SE ORGANIZACE

Nadesignujeme a postavíme Vám vzdělávací systém pro efektivní identifikování potřebných dovedností v úrovni aktuálních a budoucích potřeb dle vytyčených cílů a KPI organizace. Pomůžeme vám vyřešit těchto 6 základních fází, bez kterých se jako učící se organizace neobejdete.

1
Fáze #1
Nastavíme společný jazyk pro celofiremní kulturu učící se organizace. Celoživotní učení se bude odteď řádnou mantrou firemní DNA.
2
Fáze #2
Zanalyzujeme dosavadní vzdělávání a nadesignujeme proces Učící se organizace. Nefunkční vyměníme za funkční.
3
Fáze #3
Postavíme vzdělávací procesy na persony pro 3-5 let dopředu. Učení se novým dovednostem bude dávat konečně jasný smysl.
4
Fáze #4
Propojíme vizi a strategii firmy do vzdělávacího systému. Celá firma začne fungovat jako jeden celoživotně učící se celek fokusovaný na cíl.
5
Fáze #5
Zavedeme návyky týmového učení do DNA celé organizace. Jednotlivci a oddělení se již nebudou vnímat tak, že jsou od sebe oddělení.
6
Fáze #6
Udržíme a dále rozvineme firemní kulturu Učící se organizace. Podpoříme nezastavitelný a konzistentní růst celoživotního učení se.

BĚŽNÝ POSTUP SPOLUPRÁCE

Dlouhodobě úspěšné a udržitelné firmy se odlišují svým firemním modelem postaveným na zcela odlišném přístupu k učení se. Tento firemní model se nazývá učící se organizací. A jak tento model úspěšně implementujeme do DNA firmy?

Vstupní studie

Prvním krokem je identifikace aktuálního stavu firmy, abychom mohli určit potřebné a konkrétní kroky k úspěšné modernizaci firemního modelu do úrovně učící se organizace.

Prezentace výstupu

Ve druhém kroku vám ukážeme silná a slabá místa firmy z hlediska učení se. Na základě dat a přesných výstupů navrhneme také řešení pro modernizaci a implementaci tohoto modelu.

Spolupráce

Ve třetím kroku začneme společně designovat a implementovat firemní model učící se organizace. Buď vás to naučíme, nebo to odpracujeme za vás bok po boku jako parťáci.

TÝM PRO UČÍCÍ SE ORGANIZACE

Cestou učících se organizací provádí náš tým dosahující 20 let zkušeností z pole change managementu, self managementu a customer & employee experience.

Jirka Doležal Universy

Jirka Doležal

Chief Learning Officer, Interim manager
Designer učících se organizací, srdcař v akademii selského rozumu a disciplinovaný lifehacker s přesahem do mentálního wellness.
Ján Uriga

Ján Uriga

Project delivery leader
Employee experience designer se zaměřením na inovace, firemní kulturu, leadership a strategický change management.
Vojta Urban

Vojta Urban

Mental wellness consultant
Designer a consultant optimálního mentálního zdraví se zaměřením na zdravý životní styl a vášnivý work-life ballance hacker.